Hírlevél
Név:

 
E-mail:
FRISS KOMMENTEK
yVYZPg ambxoexlytwl, [url=http://yujrljefhdup.com/]yujrljefhdup[/url], [link=http://iycgpoyrjnag.com/]iycgpoyrjnag[/link], http://gcvvqepfnorb.com/
2017-09-08 4:58
2016-10-14 19:06

Kedves Hard !

Nem tudlak megnyugtatni (esetleg távolba mutató kiutat keresni ) ,mivel az UNIÓ von el lényeges jogokat a nemzetállamoktól és az ezzel nem arányos,egyébként piaci viszonyokat is torzító - elenyésző nagyságú - támogatásokat sajnos olyan feltételhez köti,amik teljesítése mellett nem valósulhatnak meg termelő ,csak környezet -szépítő beruházások.

Ez sajnos  nem csak a rakamaziakat sújtja,hanem egész  Magyarországot,pontosabban az itteni piacra termelőket.

Az EU termelés-szerkezete miatt a honiak csak kiszolgáltatott "bedolgozók", mivel poiaci erővel és árérvényesítési lehetőséggel csak a multik rendelkeznek a mai struktúrában. Ebből kellene kiutat találni.

Talán a Német Nemzetiségi Önkormányzat képes lehet valamilyen kibúvót elérni !

A  Magyar Állam az adókedvezményeket olyan  feltételhez köti, amiket a csak helyi piacra termelő vállalkozások nem képesek teljesíteni. Tudtommal -furcsa, hogy  nem Magyarország ellen,hanem egy másik állam ellen - a közelmúltban már indított az EUeljárást ilyen okból, holott ugyanez itt is jelentős piaci hátrányt okoz és ez nem zavarja az EU-t.

Lehet, hogy nem volt rá indítvány ?

Az egyenlő bánásmód elvének gyakorlása nem minden esetben erőssége az UNIÓNAK, sőt, a Lisaboni Szerződés hatása azzal ellentétes.

Lehetőségek:

Rakamazon pl. a német származásúak egy nemzetség alapján bizony elvárhatnák a németországiaktól, hogy a feléjük bedolgozó itteni vállalkozások azonos jövedelmi feltételeket biztosítsonak az itt élőknek, mint ha az a termelés Német területen történne.

Ez esetben az itt élő dolgozónál,sőt magasabb adóbevétel formájában az Önkormányzatnál is  maradna a megtermelt érték és nem az őt alkalmazó a közösségtől elidegenedett MAGÁN  cégnél, illetve a német partnernél extra profit formában  jelenne meg, amivel bizony politikai hatalom is "vásárolható".

Imerős ez már a történelemből.

Hasonlóan a német piacnak nem jelenthetett volna nehézséget a  keleti problémák miatt kiszolgáltatottá vált termelők almája értéken történő befogadása...

Szerinem az ilyen, részben szolidáris, másrészről emberjogi kiállástól vállhat egy népcsoport nemzetté és maradhat nemzet,ami az autonómia gazdasági feltételeit is megteremtheti.

2014-10-18 11:23
TÁMOGATÓINK


Fórum - Rakamazi közélet

Vissza a fórum témakörökhöz
Oldalak: 

Új hozzászólás a témához
gbHndlFSWFnIoBnFUVh (válaszolt: NKO üzenetére)
2017-09-08 4:58
NKO írta: (2010-10-01 11:58)

Szomszéd Hivatalnok!

Moderáld magad , vagy megteszük mi!

yVYZPg ambxoexlytwl, [url=http://yujrljefhdup.com/]yujrljefhdup[/url], [link=http://iycgpoyrjnag.com/]iycgpoyrjnag[/link], http://gcvvqepfnorb.com/
2014-10-18 9:51

Kedves Kisbíró !

gy vélem, egy bíró dolga két ellentétes érdek között  "igazságot" tenni, avagy döntést hozni arról, hogy a társadalom képviseletében eljáró közhatalom, melyik fél érdek -érvényesítéséhez adja a szükséges erőt.

Jó esetben a közösség érdekét, békéjét,nyugalmát és fejlődését szolgáló, társadalmi konszenzuson alapuló jogi rendszerben kellene történjen mind ez.

Ha Ön Bíróként  jár el és így  vonja be eme nemes közösség lakosságát - jelen esetben a  Fórum tisztelt olvasóit - egy probléma megítélésébe, sőt ítéletre ragadtatja magát, tudnia kell, hogy azt indokolnia szükséges, de az indoklásban legalább  két dolgot kell deklarálni.

Első soron, melyik az az erkölcsiség, azaz jogrend, amit a közösség elfogad és ami alapján Ön ítél.

Másod soron, mik a tényállások, azaz a tényekkel bizonyítható adatok,amikre ítéletét alapozza.

Rakamaz esetében feltételezhető, hogy  szorgalmas, más számára is elfogadható és kívánatos tevékenység folytatásából élő emberekről beszéljünk, aki értékrendjében elsők között a munkához való jog, a  tisztességes elszámolás, a közbizalom, a biztonsághoz fűződő jog és a teljesítménytől függő feljődés lehetősége az, ami piorítást jelent.

Amennyiben az előző Önkormányzat munkáját értékelni fogják, - egy újabb választásnál ez szükséges - abban csupán annyi adat, hogy  fejenkét 100 ezer Ft adósságot halmozott fel, nem elégséges részben azért, mert ma a magyar emberek állam által felhalmozott egy főre jutó adóssága több (3-4 ) millió Ft, ami a közhatalom által működtetett rendszer jellemzője és nem csak vezetőtől függ.

Sőt, vehetjük a közel azonos jogrendben működő Hódmezővásárhely vagy Debrecen adósság állományát, ami 50 ezer, illetve 200 ezer fő mellett 30-40 milliárd Ft ra nőtt,tehát a rakamaziakénak 5-10 szerese.

Nem állíthatom, hogy ez helyes ( SŐT ! ), de elgondolkodtató,ugyanis  gondolnunk kell arra,hogy az egész rendszerrel probléma van, amin változtatni kell, de ezen feladat  túlnövi egy Polgármester jogkörét.

Ami viszont nem növi túl egy helyi vezető jogkörét, az egy olyan döntés,

meghozatala,

hogy hajlandó e egyes jól értesült "befektető" részére jelentős előnyt, amíg a város lakói számára 100 milliós hátrányt jelentő üzletbe bele vinni a lakókat,majd annak terhét viseltetni velük. ?

Nyilván azok, akik ilyen üzlettől elesnek elle nséget látnak és kígyót -békát kiabálnak arra, akik számukra

"kárt" de a közösség számára védelmet jelentettek. Híányolom ezen problémakör kifejtését az Ön Bíró-"munkájából" kedves Kisbíró !

Ami az adósság állományt illeti,

Rakamaz Iskolájának működtetéséhez szükséges pl. pedagógusok bérköltsége is több volt ezen időszakban,  mint az egy Fő lakosra eső 100 ezer Ft akkumulált adósság.

Ezen túl viszont számos más költség is fel merült a Város üzelemtetése során,amiről szintén nem kaptunk adatot.

Szíveskedjen tehát ítéletét indokolandó előadni egyéb adatot is a publikumnak,mert az Ön állításából csak azt látjuk, hogy Ön a Polgármester és csapata rovására írja azt, hogy a jövőt jelentő ifjuságot nevelő intézményt üzemeltette esetlegesen a Város közössége  terhére.

Ezen elmarasztaló állításban -  úgy vélem - nem sokan állnának Ön mellé.

A jövőt illetően,amennyiban a hangos ricsaj elcsendesül, kíváncsian várja Rakamaz városa, miként fogja az új vezetés megszolgálni és kik felé a bizalmat.

Remélem  eme nemes, jósorsra érdemes  közösség helyzete nem fog romlani csupán azért, mert valakik kiskirálynak nevezve rossz hírét keltve lejáratták azt a vezetőt, aki a közérdeket és nem egy két ember mások számára hátrányt  jelentő egyéni érdekét védte közfeladata ellátása során.

Sajnos az ilyen vezető ma már igen ritka,de kívánom, hogy az írány ez legyen,mert hosszú távon ez a közösség boldogulásának záloga !

 

 

2014-10-15 23:37

Robert 28. éves , magyar - kanadai . kanada.hu

2014-10-15 0:20

kíváncsian várom a példaértékű tevékenységet - mivel jobbitó programot nem láttam - majd megnézem hogyan száll a turull madár a vörös szegfűre. ( bár véleményem szerint ráfog s**rni ) egyetértek a közhírré tételhez, mert így legalább bennetekett ítélnek meg szélsőségesen, -gratula. 

2014-10-13 20:50

Amit az önkormányzati választáson a RAKAMAZI polgárok produkáltak az példaértékű. Fogadják őszinte elismerésemet, megbecsülésemet. Az újonan megválasztott polgármesternek, s képviselőknek az előttük álló  nehéz feladathoz eredményes munkát és kitartást kívánok.  Ez a város valamit tud a közössség érdekében  összefogásból, szervezésből, mozgósításból.  Vallom, hogy az RAKAMAZIAK nagy többsége egy emberként fog a testület mögé állni, s dolgozni a városért. Azok, akik a választási eredményt követően továbbra is csak a mocskolódás szintjén maradnak, üzenem nekik, törődjének bele,  fogadják el a többség akaratát, s tevékenyen dolgozzanak a városért. Országos szintű összefogást szervezőknek pedig üzenem, kérdezzék meg a Rakamaziakat, hogyan csinálták.

 

 

 

 

2014-10-13 18:22

"Történt egyszer egy kelet-magyarországi kisvárosban, hogy az iskola vezetésére pályázatot írtak ki.Egy pályázó volt, az akkori igazgató. Támogatta Őt a tantestület , a szülők , a diákok, sőt,mint kiderült ,a tankerület is.

Nem tetszett ez a helyi kiskirálynak: "Bosszúállás lelke költözött beléje és úgy döntöt, hogy nem törődik se a demokráciával, se azzal, hogy mi lenne ....... érdeke, csak egy kicsinyes cél lebegett a szeme előtt, hogy a jelenlegi igazgatót ne válasszák újra."(PGY,2005.07.22. Kiskirályok a XXI. században)

Mit ad isten, a képviselőtestület nem támogatta a pályázatot, bár állítólag indokolni nem tudták /vagy nem merték/. Ezzel, és gondolom jó sok telefonálgatással a kiskirály elérte az EMMI-nél, hogy a pályázatot érvénytelenítsék. /Így nem kell semmilyen indoklás/

Ennek hatására két hétig nem működött az iskola, a régi már nem ,az új még nem volt hivatalban.

Mára aztán csak sikerült a kiskirály emberét megbízni egy teljes hónapra, hogy igazgatóhelyettesként vigye az iskola ügyeit. Sok erőt egészséget neki,bár lehet, hogy két hét múlva róla írok mesét, ami Így fog kezdődni: hol volt, hol nem volt...

A Mesemondó     "            

 

Kedves Mesemondó !

 

Talán érdemes lenne a tényeket is fogyelembe venni:

Ad 1 : Kik jogosultsága pályázatot  kiírni és munkáltatni az iskola vezetését  jelenleg ?

   (tudtommal nem a Polgármester jogosultsága ma Rakamazon )         

Nem ártana megjelölni, milyen indíték vezetné a Polgármestert esetleges bosszújában, mert enélkül a mesemondó ad képet a hallgatóságnak saját  nemesnek és követendőnek nem mondható gondolkodási módjáról.

Az előző Igazgató kitöltötte éveit, miközben a poszttal járó feltétel rendszer megváltozott.

Remélem az Ön nagybecsű meséje az új igazgatóról az Ön  megnyugvását is jelezni fogja !

Ad 2

Ha már mese írásra szánta el magát:

Érdemesíthetné a tisztelt olvasókat tájékoztatni  arról is, miként kezelte a pályázati pénzeket a korábbi igazgató, esetleg  lehetett e a váltásnak alkalassági  vagy  bizalmi oka ? 

Mi lehetne  a város szorgalmas lakói számára  a levongható tanulság az Ön meséjében ?

 

Ad 3.

Egy szorgalmas  és nagy részben gyümölcstermelésből ( fizikai munkából ) élő város miként értékeli - főleg miként jutalmazza -  ha a regnáló Kormány a vállalkozók és munkavállalók érdekét elárulva hoz döntéseket, majd megalázó gyömölcsárat tesz közzé az országos médeában pont a választás előtt ?

 

Ez álláspontom szerint legalább olyan fontos kérdés, mint az igazgató választásban "érintett" gyermekek ügye ( mert ugye Ön is ezt tekinti fontosnak? )

Persze magán ügy, hogy pl. Ön miként értékeli egy-egy választás tanulságait.

 

Üdvözlettel

Xirano

 

 

2014-10-13 16:57

Mitől lesz a régi helyébe lépő  újabb iskola igazgató a "polgármester embere", amikor pontosan az előző igazgatót  a polgármester  támogatta posztjára, tehát rá igazán illene, hogy a "polgármester embere " ?

Hogy is látta el feladatát,bevált ?

Hogyan alakult az iskolai oktatás eredményessége ?

Persze erról nem olvasok ezen fórumon, hogy ki viseli a felelősséget a  pedagógusok álmatlan éjszakái és a diákság körében burjánzó erőszakosság miatt miatt ,

Tényleg a gyerekek a hibásak, ha " rosszak" ?

Valóban nem minősítik ezen események az iskola vezetését ?

 

2014-10-13 16:22

Ami rakamazon a tegnapi önkormányzati választáson történt, az példaértékű lehet az egész országban.

Még a vidéki (városi) emberek sem teljesen letompultak agyilag, hogy bármilyen maszlagot bevegyenek!!

A fidesz akkora zakót kapott, amekkorát talán sehol az országban.

Egyetlen fideszes sem került be a testületbe, bár nyolc évig csak ők voltak!

Annyi pénzt tapsoltak el, amiből többszáz ember-(család)-életét meg lehetett volna könnyíteni.

Talán hamarosan eljön az-az idő, amikor több ember szeme is felnyílik, és nem hagyják magukat tovább kábítani!!!

Sajnos a legközelebbi választás három év mulva lesz, de reménykedjünk!!!

2014-08-29 5:52

"ami a Rakamazi Tükörből kimaradt"

A Város adósságállománya 2012.január.01-én 492.223.000 Forint volt.Ebben nincs benne a lejárt szállítói tartozás.
Rakamaz lakosainak száma 4832 Fő volt.
Egy rakamazi lakosra jutó adósság 101.867 Forint.
Egy átlagos rakamazi négy tagú családra vetítve 407.469 Forint.
A kommunális adó bevezetése 2012.január.01. összege 3000 Forint melyet 2013.január.01-én 6000 Forintra megemeltek.2014.január.01-én a "rezsicsökkentés" keretében10%-kal csökkentett összege 5400 Forint.

Miért a lakosság fizeti meg a felelőtlen városgazdálkodás kárát!?

(Forrás:www.szon.hu)

 

2014-08-28 21:11

Posztolt már a polgármester a facebook oldalán!Kér még öt évet a Fidesz mögé bújva!Ha nem értetted meg elsőre akkor leírom még egyszer.Nem a kormánnyal van a gondunk ha nem veled ERNŐ!!!Ha összegyűjtötted az ajánlást nem illik zaklatni az állampolgárokat vagy listát csinálsz "kubatov listát" mint 2010-ben!!!

youtu.be/uRJzIFoyAHI

2014-08-25 17:55
Ezzel kampányol a Polgármesterünk a Facebook oldalán "Bízzon a Fideszben!".Most nagyon mellé lőttél ezzel kampány szöveggel,ugyanis nem a Fidesszel (Kormánnyal) van problémánk hanem veled POLGÁRMESTER ÚR!!!
2014-08-24 9:13

Hivatalosan is elkezdődött a 2014-es Helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás kampány!

Tekintsünk vissza a jelenleg regnáló város vezetés elmúlt 8 évére.Kezdetnek figyelmébe ajánlom minden rakamazi polgárnak az Állami Számvevőszék jelentését legfőképpen a 15.oldaltól.Az ellenőrzés a 2007. január 1. – 2011. június 30. közötti időszakot öleli felSajnos a jelentés 2010-es önkormányzati választások után készült el.Megjegyzem a mai napig nincs közzé téve a város honlapján a közérdekü adatok között a jelentés.Vajon miért?!

ÁSZ jelentés: www.asz.hu/jelentes/1251/jelentes-rakamaz-varos-onkormanyzata-penzugyi-helyzetenek-ellenorzeserol-43-4/1251j000.pdf

ui:Az utóellenőrzések 2014. január 6-án kezdődtek 34 városi önkormányzatnál . A 2011. évben lefolytatott pénzügyi-egyensúlyi helyzetüket érintően tett ÁSZ javaslatok teljesítésének utóellenőrzését végzi el az ÁSZ.Meglátásom az ,hogy most sem készül el a jelentés a választások előtt.Sajnos!www.aszhirportal.hu/hirek/onkormanyzatok-utoellenorzese


2014-08-21 10:59
Az imént szembe futottam a Szent István úton a XII.Jonagold Almafesztivált hirdető molinóval.Remélem ez a kifeszített förtelem nem az elkövetkező fesztivál színvonalát hivatott tükrözni.Komolyra fordítva a szót,adjatok már magatokra!
2014-08-20 9:01

Szégyen és gyalázat!

Augusztus 20. az egyik legősibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének napja.
A keresztény magyar államalapítást, a magyar állam fennállásának emléknapját Városi szinten(a Polgárokkal közösen!) nem ünnepeljük Rakamazon!

2014-08-18 23:33

Schafft Euch ein Nebenamt, ein unscheinbares, vielleicht ein geheimes Nebenamt. Tut die Augen auf und suchet, wo ein Mensch oder ein Menschen gewidmetes Werk ein bißchen Zeit, ein bißchen Freundlichkeit, ein bißchen Teilnahme, ein bißchen Gesellschaft, ein bißchen Arbeit eines Menschen braucht.
Vielleicht ist es ein Einsamer, oder ein Verbitterter, oder ein Kranker, oder ein Ungeschickter, dem du etwas sein kannst. Oder ein gutes Werk braucht Freiwillige, die einen freien Abend opfern oder Gänge tun können. Wer kann die Verwendungen alle aufzählen, die das kostbare Betriebskapital, Mensch genannt, haben kann! An ihm fehlt es an allen Ecken und Enden. Drum suche, ob sich nicht eine Anlage für dein Menschentum findet. Laß Dich nicht abschrecken, wenn Du warten oder experimentieren mußt. Auch auf Enttäuschungen sei gefaßt. Aber laß Dir ein Nebenamt, in dem Du Dich als Mensch an Menschen ausgibst, nicht entgehen. Es ist Dir eines bestimmt, wenn Du es nur richtig willst.

2014-08-18 23:30

Es ist das untrügliche Zeichen eines trefflichen und edlen Sinnes, wenn er durch Ehren verbessert wird, denn Ehre ist oder sollte doch der Wohnsitz der Tugend sein; und wie in der Natur alle Dinge mit Ungestüm nach ihrem Platze, aber mit Ruhe an ihrem Platze sich bewegen, so ist auch die Tugend ungestüm im Ehrgeize, aber ruhig und gesetzt in der Macht.

2014-08-18 23:29

Deine echte innere Ehre ist unverletzbar. Will einer dich in ihr beleidigen, so kannst du ruhig lächeln. Befleckt werden kann nur die äußere, bürgerliche Ehre. Diese mußt du, wenn du in der Gesellschaft lebst, verteidigen, wenn es mit ehrenhaften Waffen geschehen kann. Nur wer einsam leben kann und darf, mag auch darüber hinwegsehen.

2014-08-18 23:28

Ehre und Ehrgefühl ist eine Erweiterung des Selbstgefühls in anderen und durch sie. Daß ich auch in dem Vorstellungskreise eines anderen und nicht bloß in meiner eigenen Existenz habe, daß meine Handlungen nicht nur von mir, sondern auch von anderen gedacht und geschätzt werden, ist das Wesen der Ehre.

2014-08-18 23:27

Der Ernst und die Ehrsamkeit sind allzu steifnackig. Sie vermögen sich nicht zu bücken, um durch jene Hintertürchen zu gelangen, die auf den Schleichwegen zu den lockenden Zielen führen.

2014-08-18 23:26

In der Jugend traut man sich zu, daß man den Menschen Paläste bauen könnte, und wenn's um und an kömmt, so hat man alle Hände voll zu tun, um ihren Mist beiseite bringen zu können.

2014-08-18 18:19

Kedves wolfi!

Az iskola felé jártodban még nagyobb boldogság tölthet el,mivel azt láttam, hogy a polgár ernő mellett már a rendszeres gábor gazda is az iskola fejlesztésén dolgoziok, ráadásul hivatali időn túl.

Lehet, hogy akkor ez nem is hivatalos,akár büntetőjogi felelősséget is von maga után?

 

2014-08-18 16:51

Kedves Szülőtársak és Aggódó Szülők!

Nagy örömmel tölt el, hogy láthatóan új korszak kezdődött a mai nappal a rakamazi iskolában. Mindannyian láttuk, tapasztaltuk, hogy ezidáig a Polgármester Úr nem sokat foglalkozott az iskola épületeivel: kívül-belül hulló vakolat, rosszul záró ablakok, beázások, stb. Ám  mától ez megváltozik: polgármesterünk sűrű feladatai között is az iskolában töltötte a délutánt, vélhetőleg vakolt, glettelt, festett, szerelt, hogy gyermekeink minél szebb környezetben kezdhessék a tanévet.

Arra természetesen gondolni sem merek, hogy az iskola "vezetésének" adminisztrációs munkájába folyt bele, esetlegesen betekintést nyerve a diákok, szülők, pedagógusok személyes adataiba is.

2014-08-18 10:47

Történt egyszer egy kelet-magyarországi kisvárosban, hogy az iskola vezetésére pályázatot írtak ki.Egy pályázó volt, az akkori igazgató. Támogatta Őt a tantestület , a szülők , a diákok, sőt,mint kiderült ,a tankerület is.

Nem tetszett ez a helyi kiskirálynak: "Bosszúállás lelke költözött beléje és úgy döntöt, hogy nem törődik se a demokráciával, se azzal, hogy mi lenne ....... érdeke, csak egy kicsinyes cél lebegett a szeme előtt, hogy a jelenlegi igazgatót ne válasszák újra."(PGY,2005.07.22. Kiskirályok a XXI. században)

Mit ad isten, a képviselőtestület nem támogatta a pályázatot, bár állítólag indokolni nem tudták /vagy nem merték/. Ezzel, és gondolom jó sok telefonálgatással a kiskirály elérte az EMMI-nél, hogy a pályázatot érvénytelenítsék. /Így nem kell semmilyen indoklás/

Ennek hatására két hétig nem működött az iskola, a régi már nem ,az új még nem volt hivatalban.

Mára aztán csak sikerült a kiskirály emberét megbízni egy teljes hónapra, hogy igazgatóhelyettesként vigye az iskola ügyeit. Sok erőt egészséget neki,bár lehet, hogy két hét múlva róla írok mesét, ami Így fog kezdődni: hol volt, hol nem volt...

A Mesemondó                             

2014-08-16 5:46

 Amikor visszanyal az a bizonyos fagyi!

Mintha tegnap történt volna,annyira tisztán emlékszem az akkori eseményekre.Gyűjtöttük az aláírásokat,ott voltunk egy páran azon a bizonyos testületi ülésen aki nem fért be a hivatal előtt.Akkor ÉRTED!

Ahogy akkor,most sem nyeljük le!Nem nyeljük le a gyerekeinkért,az Iskoláért RAKAMAZÉRT!
www.indexkelet.hu/nyomtato.php

2014-08-13 21:33

Semmibe vesznek bennünket! A lényeg,hogy ők uralkodjanak!!! Átgázolni mindenkin, bármi áron! Aki aszisztál nekik azt hiszi ,hogy őt egyszer majd nem fogják eltiporni, dehogy nem az első adódó alkalommal! Remélem minél hamarab,hogy megtanulja aleckét!!!

 

2014-08-13 13:04

Botrány ami az Iskolában történik!!!!

2014-08-12 6:16

Tisztelt Rakamazi Választópolgárok!

Hogyan lehet meg téveszteni egy jelmondattal a választókat. "Egy a kormány egy a város vezetés"! Nagyon sokat hallottam 2010-ben FIDESZ szimpatizánsoktól.Sokan ennek dőltek be,hogy mennyi pénz fog jönni a város kasszájába.Mit is akartak sugallni ezzel négy éve?!Ha FIDESZ-s Kormány van akkor az önkormányzat vezetésének összetétele is FIDESZ-s tagokból álljon mert az lesz a jó a városnak.Valóban jól járt a város?Meg is hálálták a bizalmat kezdésnek azzal,hogy bevezették a kommunális adót.Majd következő év elején duplájára emelték!!!Nem találtam jegyzőkönyvet arra nézve,hogy érdemi vita meg előzte volna a bevezetését.Évekre vissza nézve a testületi ülések jegyzőkönyveit az abban szereplő határozatok 98%-a hozzászólás illetve ellenvetés nélkül van el fogadva.Ez történik mikor nem szavazunk be egyetlen egy ellenzéki vagy független képviselőt sem a testületbe!Nézzük meg a környező településeket.Párttagsággal rendelkező vagy Független Polgármesterek vegyes pártagságú vagy független önkormányzati képviselőkkel kiegészülve is szép eredményeket tudnak elérni.Ezek után is helytállónak találjuk még  az "egy a kormány egy a város vezetés"jelmondatot?!Nagy átverés volt!2006 és 2010 között baloldali kormányzás alatt is fejlődött ennyit Rakamaz sőt még többet!Mi választópolgárok választjuk meg a polgármestert és az önkormányzati képviselőket, a bizalmat is nekünk van jogunk meg vonni tőlük ha arra érdemtelenné válnak!Október 12-én minden Rakamazi választásra jogosultnak szabad akaratából minden félelem nélkül el kel mennie szavazni és legjobb belátása szerint a számára megfelelő személyre behúzni az x-et!Köszönet a Rakamazi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak ,hogy lehetőséget ad,hogy mindenki véleményt nyilváníthat az oldalon ,ha már városunk honlapján megszüntették a fórumot.Mely weboldal közpénzen van fenntartva!

Tisztelettel:Lokálpatrióta

2014-08-10 21:17

Remélem sikerülni fog a nagytakarítás! Hajrá! Fogjunk össze rakamaz!

2014-08-10 13:52
Szép napot!
 
Érvénytelen az Iskolagazgatói Pályázat.Jelenlegi jogszabályok szerin csak megbízott igazgatója lehet az iskolának egy éves időtartamra.Vajon kinek a keze van benne?!Nem értem,hogy miért a gyerekeket és a szülőket kell büntetni.Megint a bizonytalanság,feszültség az ellentétek felerősödése lesz az úr az intézményben ez ki hat a gyerekekre,pedagógusokra az intézményben folyó munkára.Ez minden területen így van ahol feszült a légkör.
 
Mikor lesz már ennek vége?!
Marika (válaszolt: Aggódó szülő 2 üzenetére)
2014-08-10 13:28
Aggódó szülő 2 írta: (2014-08-09 16:49)

Akkor Rakamazon megint  a  királyok uralkodnak??? Emlékezzünk!

 

Október 12. A "nagytakarítás" napja !
2014-08-09 16:49

Akkor Rakamazon megint  a  királyok uralkodnak??? Emlékezzünk!

 

2014-08-09 11:47

Tisztelt Rakamaziak!

Igaz e,hogy a Rakamazi Iskolának jelenleg nincs Igazgatója?

A legfontosabb kérdés ,ami felvetődik,lessz-e iskolakezdés szeptemberben?

Ki a felelős a kialakúlt helyzetért?

Miért nem szólal meg senki ez ügyben? Polgármester,KLIK?

Üdv:Egy aggódó szülő

 

 

 

2014-08-08 20:55
Van olyan rakamazi diák aki élt ezen lehetőséggel,és dolgozik a Polgármesteri Hivatal valamely intézményénél?
 
Tájékoztató a „Nyári diákmunka elősegítése 2014.” program indításáról
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkaügyi központjai és a járási hivatalok járási munkaügyi kirendeltségei megvalósításával „A nyári diákmunka elősegítése 2014” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indít. 
 
A program célja a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése. 
A program célcsoportjába azok a 16-25 év közötti, nappali tagozaton, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok tartoznak, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal. 
 
A program keretein belül a foglalkoztatás történhet a települési önkormányzatoknál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló, önkormányzati alapfeladat ellátását végző intézménynél. Legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás, ami azonban nem lehet több mint a minimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum – időarányos hányada.
A programhoz csatlakozás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivataljárási munkaügyi kirendeltségen közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a kirendeltségre befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.
A támogatás kizárólag a kirendeltség által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható.
További információért kérjük, forduljon kirendeltségi kollégáinkhoz!
 
Nyíregyháza, 2014. június 23.
(P. H.)
 
 
    Lengyel Zoltán
  kirendeltségvezető
(http://ugyintezes.rakamaz.hu/hirek/156-nyari-diakmunka-elosegitese-2014)
xxx (válaszolt: egy igaz Rakamazi üzenetére)
2014-07-16 14:36
egy igaz Rakamazi írta: (2010-10-17 1:46)

Nem nyeljük le kopasz akkor is egy szemtelen ember mert ha belegondoltok  az elmúlt 4 évbe akkor rájösztök hogy miért. mert akki JOBBIKOS volt azt mindet kirugatottez az első indok. a másik az h az emberek szavazatát azzal nyerte meg hogy a váalsztás előtt 1 kg vesét vett a romáknak hogy rá szavazzanak ami vagy 100 ft volt kg-ja és ezzel vásárolta meg a szavazatát ezért is utáljuk . meg a Kúpfejű Viktor is az mit képzel magáról mikor verekszik és képviselőnek indul ilyen kell nekünk msot őszintén aki veri a Rakamaziakat?


Nem gondolod, hogy meg kellene  tanulni helyesen írn, és csak utána pofázni?

xxx (válaszolt: fideszes üzenetére)
2014-07-16 14:09
fideszes írta: (2010-09-28 8:19)

Polgármester úr!

Mint írtam már korábban én fideszes vagyok, de nem tudok rátok szavazni! Hogy miért is?

Madarat tolláról, embert barátjáról-mondja a közmondás. Ezt egy picit a mostani helyzetre lefordítva így mondanám: Madarat tolláról, polgármestert jobbkezéről/tanácsadójáról. Mert ugye nekünk is van egy Viktorunk! Az hagyám, hogy nem lehet vele úgy találkozni az úton, hogy vezetés közben ne telefonáljon, de hogy neki a vasúti átjárón is folyamatosan át lehessen menni a lezárt sorompó ellenére? A kisfiam nem egyszer kérdezte már meg tőlem, hogy ki ez a bácsi? Neki mindent szabad? Erre én, mint szülő mit mondjak? Ő a mi képviselőnk, ő az akit mi megválasztottunk, hogy a város érdekében döntsön helyettünk? Vagy mondjam azt, hogy ő az aki ellen most is eljárás folyik súlyos testi sértés, önbíráskodás és közúti veszélyeztetés vétsége miatt azért, mert egy szerelő el merte kérni tőle jogos munkadíját. Nem tudom mikor cselekszem helyesen, de az szégyen, hogy ilyen ember(ek) vezeti(k) a településünket! Mit tett ő eddig Rakamazért? Azt ugye senki nem gondolja komolyan, hogy csupán felebaráti szeretetből szórja a homokot télen, szivattyúzza a vizet nyáron? A KHT-s könyvelés tudna mesélni...

Dehát nekünk ez kellett, mi választottuk. Most vasárnap én biztos nem szavazok rátok! Gyurcsány szavaival élve ezt elk...tátok! Nem kicsit, nagyon! 

?

2014-02-11 6:13
http://magyarnarancs.hu/publicisztika/nemzetisegi-valasztas-csapdaja-88539
2013-05-24 1:19
GZxPmL nlzosvcynujk, [url=http://oqbxjiazvvgu.com/]oqbxjiazvvgu[/url], [link=http://kbztfbmlljjw.com/]kbztfbmlljjw[/link], http://hxblqztuhscq.com/
zmsUMskmKSGeHIO (válaszolt: Kamerad üzenetére)
2013-02-09 10:33
Kamerad írta: (2010-10-21 16:07)

Én csak világosságot szeretnék az olyan fejekbe mint a tied.

And I thought I was the sensible one. Thanks for setintg me straight.
2012-02-04 15:34

Lúdas Matyi,  te kedves mesehős! Nagy örömödben nehogy te járjál pórul, mert az 30-szor rosszabbul fog esni, mint a te 3 verésed. Ha legyőzted Döbrögit, azt tedd méltósággal, és legyél úri NŐ! Téged is figyel valaki.

2012-01-23 20:50

Kommunális adó.

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 12/2010. (XI.l6.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a alapján a magánszemély kommunális adójának mértéke 2012. január 1. napjától

b)    lakás esetén 6.000.-Ft/év,
c)    nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetén 17.000.-Ft/év,
d)    telek esetén 17.000.-Ft/év,
e)    nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga esetén 6.000.-Ft/év.

 

2012-01-21 10:55

"Én Uram a' fizetést köszönöm; ha az Isten erőt ád,
'S Életben megtart, majd megszolgálom; azért tsak
Róvja fel a' kapu fél fájára, hogy el ne felejtse:
Háromszor veri ezt kenden Lúdas Matyi vissza!"

2012-01-15 17:20

Tisztelt Rakamazi Polgárok!

…emlékeznek még ezekre a szavakra!

”Várost építünk polgármesteri program 2010-2014”

az elmúlt időszakban Önök nagyon szép eredményeket értek el ellenszélben. Én azért jöttem el, hogy elmondhassam, elmagyarázhassam, hogy ellenszélből hamarosan hátszél lesz.”

2006-2010 ”ellenszélben” elnyert pályázatok, részben v. teljesen megvalósult projektek:
- Ipari Park( ”Remélhetőleg 2009-re felépíthetjük az innovációs központot” forrás.www.rakamaz.hu)
- Idősek Otthona
- Városi Művelődési Központ
- Városi Könyvtár
- Körforgalom
- Vizi tanösvény és Ifjúsági szálló (”engedélyek tervek beszerzése 2009 elejére, a megvalósítása pedig 2010-re várható ” forrás:www.rakamaz.hu)
- Intelligens Iskola
 … és sorolhatnám.

Választási ígéretek(maradtak)!?
- Folytatjuk az Ipari Park Programot
- Tovább folytatjuk a főbb közlekedési utak „Kétsávossá" szélesítését
- Új idősek otthonának az építése
- Helyi Termékek Áruházának építése
- Sürgősségi Mentő Esetkocsi üzembe helyezése a településen
- Járóbeteg szakrendelések beindítása
- Megépítjük a Vizi Tanösvény létesítményeit
..stb. forrás:Várost építünk! Polgármesteri Program 2010-2014

2010 áprilisától milyen pályázatokat nyert el a város, mik valósultak meg ”hátszélben”? Miért nincsenek közzé téve a testületi ülések időpontjai és azokra miér nincsenek meg invitálva a polgárok.Város Napot miért szűk körben ünneplik!..stb.Joggal várnánk el az időbeni és tényszerű tájékosztatást!Erre szolgálna a közpénzből fenntartott Rakamaz Város honlapja!

Nem mehetek el említés nélkül a HESTRA, svéd családi vállalkozás résztulajdonában lévő HESTRA-Hungary Kft. által Rakamazon létesített kesztyűüzem átadása mellett. Dr Karakó László Országgyűlési Képviselő Úrnak köszönet érte.

Maradok Tisztelettel! Objektív

2012-01-13 22:57

Üdvözlök Mindenkit!

Ki  mit szól a jelenlegi helyzethez??

Szívesen venném Mindenki véleményét.!

Mi van Viktorok????

üdv Topeka

 

2011-12-09 8:38

Német Kisebbségi Önkormányzat Rakamaz 2011. december 9.-én pénteken délután 17 órától közmeghalgatást tart. Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a Polgármesteri hivatal udvarában lévö irodájában.

2011-12-02 6:31

Rakamaz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
-önkormanyzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 13. §-a és Rakamaz Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 7/2011
. (ill.31.) önkormányzati rendelete 22. §-a
alapján

2011. december 12. napján (hétfőn) 1800 órától

a, Városi Művelődési Központban közmeghallgatást és városgyűlést tart.

Tervezett napirend:

1.) Beszámoló a város közbiztonságáról, a városban végzett közbiztonsággal
kapcsolatos tevékenységről
.

Előadó: Német Gábor mb. örsparancsnok

2.) Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi tevékenységéről, a 2012. évi tervei-
ről
.

Előadó: Farkas Ernő polgármester

3.),Közérdekű bejelentések, javaslatok tétele.

2011-08-30 18:24

Nem tudja valaki miért nem épűl még mindíg az a híres ipari park?

Talán csak nem félnek összetaposni a nagyszerű ORSÓS vezíír lábanyomát a mi nagyra becsült narancsos forradarmáraink! Illene már valamit felmutatniuk amit az elmúlt egy évben csináltak! De csak a fejlődést mert a rombolást azt mindenki látja!

2011-05-22 10:13

Sziasztok Rakamaziak! 

Ezért választottátok meg azt a kopaszt! 

Hát szagoljátok, amit szakitottatok!!!

Remélem csődbe mentek mind, akik mellette álltatok!!!

Bü..... fér....ek!!!

2011-02-27 10:25

Ezt én sem értem hogy tehet ilyet minek képzeli magát Istennek? Egyszerüen les**rja a rakamazi népet. Szerintem a nép választotta és ne ő válassza a népet minden fiatalt aki próbálkozni akar el fogja üldözni!! Végülis azokat kell elzavarni akik fizetnek Rakamaznak:) Csak így tovább Polgármester Úr!!!!!!!!!!

2011-02-27 10:21